Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Είναι εκεί
                                             Σε κάθε μαθητή

Κάθε φορά που πρέπει να πάρεις την ανηφόρα
είναι εκεί για να σου δώσει ώθηση
Εκεί για να μην πέσεις πίσω
Εκεί την ώρα που αγκομαχάς
Εκεί την ώρα που λες ότι δεν πάει άλλο
Εκεί την ώρα που χρειάζεσαι νερό
Είναι εκεί, πίσω σου ακριβώς
Κάθε φορά που λιγοψυχάς και λες ότι δεν αντέχεις άλλο
Εκεί μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου.
Εσύ κι ο παιδαγωγός σου. Είστε μαζί σε ένα εκεί.

Μαρίνα Αποστόλου
15/4/2015